Werkwijze

De behandeling

Intakegesprek
Tijdens de eerste afspraak bespreken we de algemene en (relevante) medische gegevens en wordt de hulpvraag duidelijk.

Wilt u bij uw eerste afspraak meenemen:

  • verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist
  • zorgpas
  • geldig identiteitsbewijs
  • eventueel gegevens / verslagen bijvoorbeeld van school, de kno-arts, of het consultatiebureau

Onderzoek:
Na het intakegesprek volgt logopedisch onderzoek met gestandaardiseerde testen. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden met u besproken.

Behandeling
Een logopedische behandeling is in de meeste gevallen één keer per week, een half uur. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden. In de meeste gevallen wordt er van u verwacht dat er thuis regelmatig geoefend wordt. Dit heeft voor de behandeling het meeste effect.
Het aantal behandelingen dat nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken is afhankelijk van de klacht en zal in periodes geëvalueerd worden in overleg met de cliënt of diens ouders / verzorgers en eventuele andere betrokkenen.

Afronding
Als het uiteindelijke resultaat bereikt is, wordt in overleg besloten de behandeling af te ronden. In veel gevallen wordt een controle-afspraak gepland om de voortgang te kunnen blijven volgen.

Vergoeding logopedie

Logopedie zit in het basispakket van de basisverzekering en wordt zowel voor volwassenen als voor kinderen volledig vergoed. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat als het eigen risico is overschreden. Kinderen hebben geen eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn officieel vastgelegd.

Vergoeding dyslexiebehandeling

Wanneer er sprake is van dyslexie (maar geen diagnose ernstige dyslexie) in combinatie met spraak- en/of taalproblematiek, dan kan uw kind in aanmerking komen voor gespecialiseerde logopedie binnen onze praktijk. Deze logopedische zorg wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Is er sprake van dyslexie (maar geen diagnose ernstige dyslexie) zonder dat er sprake is van spraak- en/of taalproblematiek dan wordt de zorg niet vergoed. De kosten van de verleende hulp worden dan rechtstreeks bij de cliënt gedeclareerd.